OK business

O naší společnosti

Společnost OK business, s.r.o. je českou obchodní firmou, založenou v roce 2003!

Původně jsme byli zaměřeni na průzkumy a výzkumy trhu, poradenství v oblasti obchodu a marketingu.

Výzkumy trhu byly zaměřeny na zjištění znalosti značky, výrobků či služeb, výzkum trhu spokojenosti zákazníků apod. Naše odbornost a zkušenost nám umožňovala úspěšně nabízet objektivní zhodnocení efektivity prodejních procesů, zhodnocení metod konkurence (mystery shopping), zpracovávat návrhy marketingové a obchodní strategie, konkrétní návrhy a doporučení na zvýšení prodeje a zisku, konzultace. Mimořádně přínosné bylo zpracovávání auditů reklamních a marketingových nákladů, internetový marketing, atd.

Zkušenosti vycházely z praxe, kdy jsme sami začali provozovat Internetový obchodní dům a pak několik specializovaných eshopů, což prerostlo v hlavní činnost společnosti.

Naše služby jsou založeny na dlouholeté praxi, pramenící z vlastních řízených obchodních a marketingových projektů jako např. OK obchod.cz, Ráj šití.cz, LUCZNIK, OK produkt.cz a další ruku v ruce se zkušenostmi z původního zaměření na trh a marketing.