NABÍDKA MARKETINGU

Audit reklamních a marketingových nákladů

Marketingový pracovník by ve své náplni měl být přínosem pro svoji firmu v tom, že vyhledává na trhu nejvhodnější formy prezentace a promoce, vyhledává nejvhodnější subjekty k naplnění firemních cílů a marketingové strategie. Není to jen o dodržování pracovních a postupů, ale i o přístupu k řešení nalézt z pohledu marketingových ukazatelů a ceny to nej. Tím je schopen přinést firmě nepřímo další finance, ušetřit na nákladech, zajistit větší šanci na úspěch, efektivně vynaložit prostředky na reklamu a marketing. Nabízíme provedení a zhodnocení marketingových aktivit co do efektivity využití prostředků, média a formy vůči cílům a zaměření, segmentu trhu firmy. Naše služby jsou vhodné jak pro paracovníky marektingu, tak i pro společnosti a firmy, které nemají vlastní marketing nebo marketéra a pomoci jim najít adekvátní formu prezentace s co nejefektivnějším dopadem na podporu činností dané firmy.