NABÍDKA MARKETINGU

Marketingová strategie

Marketing – nástroje, které vám přinesou zisk!

Jak dostat zboží či službu na trh? To je otázka dobrého marketingu!

Marketing zahrnuje řadu oblastí, které je třeba profesionálně vyhodnotit, změřit a správně stanovit. K tomu máme připraveny a vyzkoušeny postupy, ověřené nejen teorií, ale i praxí. Naši spokojení zákazníci a výsledky prodeje dosvědčují pravdivost tohoto tvrzení.

Základní okruhy marketingového poradenství a projektů, které nabízíme:

  • audit reklamních a marketingových nákladů
  • reklamní a marketingová strategie
  • analýza konkurence
  • výzkum spokojenosti zákazníka
  • způsob prezentace firmy a značky
  • grafické návrhy pro reklamní kampaně i jednotlivé tiskoviny
  • prezentace na veletrzích a výstavách
  • internetový marketing
  • služby pro export

Služby pro export, které poskytuje naše společnost, zahrnuje celou škálu témat jako jsou: vyhledávání obchodních partnerů či subjektů v zahraničí, zmapování trhu před vstupem českého subjektu, poradenství ve zřizování a řízení zahraničních distribučních sítí, analýza místní konkurence. Upozorníme vás na specifika jednání a obchodování v konkrétní zemi a další nezbytné informace.

Veškeré výstupní informace, materiály a doporučení vychází z aktuálních tržních podmínek v zahraničí a také z praktických zkušeností našich zaměstnanců, kteří se na zahraničních trzích nejen mnoho let pohybují, ale i úspěšně obchodují.